Udskriv denne side

Generalforsamling

Brovst Hallen                                 2020

Onsdag 5 Februar kl. 19.00 til ca 22.00

Claus Bisgaard fra beredskabstjenesten et lille hjertestarter Kursus og hvordan det Bruges (hjertestarter) Spørgsmål.

Meld dig som Hjerteløber                                                                                                                                                         Kontakt Beredskabet

Pause til kaffe lille traktement.

Diabetes Jammerbugt er vært

Generalforsamling

På valg           Inge Bang        På valg          Jørn Sloth På valg          Jens Justenlund

Valg               1 Suppleant                     Valg               2 Suppleant

Forslag der skal behandles tilsendes          Bestyrelsen senest 8 dag i forvejen

Husk Medlems NR. i tilfælde af afstemning                  Alle er velkommen ingen

What do you want to do ?
New mail